Välkommen till Holmenstyr Förskola

Holmenstyr Förskola är ett föräldrakooperativ i Gjutegården i västra Göteborg, vid norra delen av natursköna Askim.
Som mest har vi 16 barn i blandade åldrar. Våra duktiga pedagoger utformar tillvaron tillsammans med föräldragruppen där möjligheten att påverka är stor. Att vara barn på Holmenstyr är roligt, tryggt, harmoniskt och utvecklande – det kan inte minst många av våra familjer intyga.

En trygg och fantastisk förskola – det är så vi kan summera Holmenstyr efter att bägge våra barn har spenderat hela sin förskoletid där. Holmenstyr har mycket duktiga och engagerade pedagoger, små barngrupper och ett stort föräldraengagemang. – Familjen Odehn

Det finns många saker att gilla med Holmenstyr men bland det bästa är sammanhållningen och engagemanget – både inom föräldragruppen och mellan föräldrar och pedagoger. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för barnen. – Familjen Norrlund

Vad är ett föräldrakooperativ?

Ett föräldrakooperativ är en förskola som drivs och ägs av föräldrar eller vårdnadshavare till de inskrivna barnen. Du som förälder har möjlighet att påverka och vara delaktig i barnens vardag på förskolan.

Holmenstyr Förskola drivs som en ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunen och barnomsorgsavgiften. Avgiften för att gå på ett kooperativ är densamma som för en kommunal förskola och bestäms av maxtaxan.

Namnet Holmenstyr kommer ifrån Elsa Beskows saga Hattstugan där ”…tomten mot holmen styr”.

På kooperativet Holmenstyr erbjuder vi:

Kontakta Holmenstyr Förskola

  • 079 – 334 27 07
  • holmenstyrforskola@gmail.com
  • Gjutegården 7, 436 45 Askim