Inskolning på Holmenstyr

Inskolningen är en viktigt period både för föräldrar och barn. På vår förskola är vi måna om att både barnen och föräldrarna ska känna sig sedda och trygga.

Upplägg

På Holmenstyr använder vi oss av en tvåveckorsperiod vid inskolning. Hur man vill lägga upp inskolningen är något som man kommer överens om med pedagogerna.

Det vanliga är att man först kommer och hälsar på tillsammans med sina föräldrar. Föräldrarna har då det yttersta ansvaret och får upptäcka förskolan tillsammans med barnet.

Nästa dag så kommer man tillbaka och är på förskolan ca 2 timmar. Det är viktigt att både barnet och föräldrarna lär känna personalen, barnen som går på förskolan, miljön och rutinerna. Detta skapar en trygghet både för barnet och föräldrarna.

Efter några dagar kan föräldrarna börja lämna över ansvaret till pedagogerna.

Hur man sen går vidare, beror på hur barnet beter sig i barngruppen och hur snabbt de finner trygghet. Inskolningen kan ta två veckor men tiden skiljer sig från barn till barn.