Vår personal

Personalen på Holmenstyr arbetar utifrån en arbetsplan som är baserad på Läroplanen för förskolan. Läs mer >

På Holmenstyr har vi för närvarande fyra anställda pedagoger – två utbildade barnskötare och två utbildade förskollärare, samtliga med stor arbetslivserfarenhet inom förskola. En av förskollärarna verkar även som förskolechef och är då en länk till styrelsen. Vi strävar efter att ha så hög personaltäthet som möjligt och koncentrerar personalinsatserna till de timmar, då det är flest barn. Vid sjukdom tar vi in bekanta vikarier i möjligaste mån. Vid planerad personalfrånvaro kan föräldrarna ges tillfälle att stötta verksamheten.

Tider

Holmenstyrs öppettider anpassas efter föräldrarnas önskemål. Under sommaren har förskolan semesterstängt under fyra veckor.

Avgift

Avgiften är densamma för alla barn och bestäms av maxtaxan. Avgiften inkluderar även mat och städning.

Mat

Vi har förmånen att ha en kokerska i huset som lagar mat på plats åt alla barn i huset. Våra barn får lunch som lagas på plats, nybakat bröd när det är soppa, gröt till frukost en gång i veckan samt ett lagat mellanmål. De andra måltiderna ordnar våra fröknar på plats.

Städning

Städningen sköts av en städfirma som städar varje kväll.