Vår verksamhet

Holmenstyr Förskola arbetar utifrån vår arbetsplan som är baserad på Läroplanen för förskolan. Läs mer >

På Holmenstyr Förskola ägnar personal och barn mycket tid åt natur, miljö och skapande. Barnen har ofta utomhusaktiviteter på gården eller i närområdet. Verksamheten innehåller också olika pedagogiska aktiviteter så som språkutveckling, matematiskt tänkande, gymnastik/rytmik, utflykter, mm. Varje år arbetar vi med kortare eller längre tema / projekt som genomsyrar verksamheten och ofta är initierade av barnens intressen.

På Holmenstyr är barnen ofta indelade i grupper utifrån ålder och utveckling. Då barnen går sin sista termin hos oss har vi en tvärgrupp med de äldsta barnen på kooperativet som ligger vägg i vägg.

Vår strävan är att alla barn från ca tre års ålder ska få komma iväg på någon längre utflykt varje läsår. Det kan tex vara teater, biblioteksbesök eller museilektion. Närområdet innehåller många upplevelser för våra allra yngsta.

Utöver den löpande verksamheten på Holmenstyr har barn och personal årliga traditioner:

 • Återträff med barn som slutat på förskolan.
 • Drop-in två gånger per termin
 • Avslutningsutflykt för blivande skolbarn
 • Midsommarfirande
 • Luciafirande och sommaravslutning.

Vi pedagoger…

 • verkar för att alla barns uppfattningar och åsikter respekteras
 • ser, bemöter och bekräftar barnen i deras utveckling
 • stimulerar barnens samspel, hjälper dem att bearbeta konflikter och att utveckla deras empati och omtanke
 • vill att barnen ska känna nyfikenhet och en vilja att lära sig mer om sig själva och om sin omvärld
 • ser barnen som kompetenta individer som hela tiden utvecklas och lär sig

På Holmenstyr Förskola ska alla barn känna glädje, trygghet och respekt.

Aktiviteter

En vanlig dag på Holmenstyr:

 • Förskolan öppnar.
 • Frukost 8.00-8.30.
 • Utelek/planerad aktivitet.
 • Samling.
 • Lunch 11.30-12.00.
 • Läs- och sovvila.
 • Planerad och fri aktivitet.
 • Mellanmål 14.30-15.00.
 • Utelek.
 • Förskolan stänger.